Koučování

Co je koučování?

Koučování je typ rozhovoru, kdy kouč klade koučovanému různorodé otázky. Nabízí mu tím pohled na situaci z různých úhlů pohledu a také hledání různých variant řešení. Kouč klientovi neradí, ani neříká co má dělat, protože respektuje fakt, že nějvětším odborníkem na vlastní život je každý sám. Pomáhá ale najít nejvhodnější cestu k vytyčenému cíli.

Jak a kde koučování probíhá?

Koučování probíhá mezi koučem a koučovaným. Probíhat může buď osobně nebo online formou (např. pomocí Skype).

S čím vám může kouč pomoct?

Kouč koučovanému neradí, ani neříká co má dělat. Pomáhá se ale na situaci podívat s určitým odstupem a nadhledem. Koučovaný díky tomu může získat nový pohled na věc.

Jaké jsou hlavní výhody koučování?

  • koučovaný aktivně pracuje na rozvoji své osobnosti
  • hledá nové alternativy a řešení
  • vidí situaci z různých úhlů pohledu
  • buduje své sebevědomí
  • přebírá zodpovědnost za svůj život
  • ujasňuje si své priority
  • lépe chápe sebe i druhé
  • učí se snadněji komunikovat
  • využívá svůj potenciál