Formy a typy koučování

 

Podle využití koučinku:

  • profesní koučink - týká se pracovních záležitostí
  • osobní koučink - jinak také životní koučink, týká se soukromých záležitostí

 

Podle počtu koučovaných:

  • individuální koučink (jeden koučovaný)
  • týmový koučink (dva a více koučovaných, kteří jsou součástí jednoho týmu a řeší stejné téma)
  • skupinový koučink (dva a více koučovaných, kteří mají různá nebo stejná témata)

 

Podle cíle koučování:

  • transakční koučink - řešení konkrétního úkolu
  • transformační koučink - zaměřený na rozvoj osobnosti a celkový růst
  • komplexní koučink - zaměřuje se na celek (práce i soukromí)

 

Podle příslušnosti kouče:

  • interní koučink
  • externí koučink