Co je koučování?

Koučování – znáte ten pojem a víte o co v koučování vlastně jde? Člověk by si řekl, že pokud si toto slovo zadá do Googlu, najde všechno co ho zajímá a co potřebuje. Někdo možná ano. Já jsem se ale nikdy pořádně nedohledala nebo spíš nikdy pořádně nepochopila, co by mě na takovém koučovacím sezení vlastně čekalo.

Definice koučování

Pokud byste hledali přesnou definici koučování,  zde je definic od ICF:

Koučink představuje důvěryhodný vztah, který napomáhá klientovi podniknout konkrétní kroky za účelem dosažení jeho vize, jeho cíle nebo přání. Koučink využívá procesů zkoumání a sebeobjevování k budování klientova uvědomění a přijetí zodpovědnosti, kterého dosahuje prostřednictvím větší struktury, podpory a aktivní zpětné vazby. Proces koučinku pomáhá klientovi nejen přesně definovat jeho cíle, ale také i těchto cílů dosahovat rychleji a s větší efektivitou, než pokud by koučinku nevyužívat. (http://www.coachfederation.cz)

Vlastními slovy bych já koučování popsala takto:

Koučování je typ rozhovoru, kdy kouč klade koučovanému všetečné otázky. Nabízí mu tím pohled na situaci z různých úhlů pohledu a také hledání různých variant řešení. Kouč klientovi neradí, ani neříká co má dělat, protože respektuje fakt, že nějvětším odborníkem na vlastní život je každý sám. Pomáhá ale najít nejvhodnější cestu k vytyčenému cíli.

Jak a kde koučování probíhá?

Koučování probíhá mezi koučem a koučovaným. Probíhat může buď osobně nebo online formou, např. pomocí Skypu.

Formy a typy koučování

Podle využití koučinku:

 • profesní koučink – týká se pracovních záležitostí
 • osobní koučink – jinak také životní koučink, týká se soukromých záležitostí

Podle počtu koučovaných:

 • individuální koučink (jeden koučovaný)
 • skupinový koučink (dva a více koučovaných, kteří mají různá nebo stejná témata)
 • týmový koučink (dva a více koučovaných, kteří jsou součástí jednoho týmu a řeší stejné téma)

Podle cíle koučování:

 • transakční koučink – řešení konkrétního úkolu
 • transformační koučink – zaměřený na rozvoj osobnosti a celkový růst
 • komplexní koučink – zaměřuje se na celek (práce i soukromí)

Podle příslušnosti kouče:

 • interní koučink
 • externí koučink

Jaké jsou hlavní výhody koučování?

 • koučovaný aktivně pracuje na rozvoji své osobnosti
 • hledá nové alternativy a řešení
 • vidí situaci z různých úhlů pohledu
 • buduje své sebevědomí
 • přebírá zodpovědnost za svůj život
 • ujasňuje si své priority
 • lépe chápe sebe i druhé
 • učí se snadněji komunikovat
 • využívá svůj potenciál

Desatero dobrého kouče

 1. Má silnou víru v sebe sama, má srovnané své vlastní hodnoty, je autentický a ví, čeho chce dosáhnout.
 2. Stále pracuje na svém vlastním rozvoji a učí se novým věcem.
 3. Umí pečlivě naslouchat, dává vám najevo, že ho vaše názory a stanoviska hluboce zajímají, s emocemi, úsudky a závěry zachází jako s vzácným kořením – opatrně a přesně.
 4. Je přirozeně zvídavý, zejména pokud jde o lidi kolem něj, má smysl pro laskavý humor a pokoru.
 5. Jeho osobní integrita je velmi vysoká, chová se konzistentně, stojí si za svým, a pokud se někdy zmýlí, nemá potřebu to maskovat. Je přímý a upřímný.
 6. Svým klientům se snaží vycházet maximálně vstříc, chápe jejich potřeby a s každám z nich jedná naprosto individuálně – i v maličkostech. Je otevřen mnoha různým možnostem a nedrží se striktně zaběhaných postupů.
 7. Jako podnikatel má stabilní finanční zázemí, neslibuje nemožné a v otázkách peněz je vůči klientům naprosto otevřený a jedná s nimi na rovinu.
 8. Sám má dobře vybalancovaný svůj vlastní život, je spokojený a v pohodě.
 9. Existují pro něj jasně definované etické i lidské hranice, ví, kam až může zajít a nezneužívá svou pozici k manipulaci. Vždy dává klientovi možnost volby.
 10. Má silně rozvinutou intuici, je odvážný, kreativní, ochotný nést riziko toho, že jde do neznáma. Je otevřen změnám – vítá je a v pozitivním směru je podporuje.

Zdroj: BARTONÍČKOVÁ Monika. Nový trend, či prázdný obsah? Hospodářské noviny [cit. 23.7.2014]

Andrea Kmentová
Je koučka a lektorka. Nadšená a optimistická objevovatelka rozvoje osobnosti, která s radostí pomáhá lidem objevit cestu životem za štěstím, spokojeností a vyrovnaností.

Andrea je autorka eBooku 9 kroků, jak získat zdravé sebevědomí.

Více o Andree si přečtěte tady >>

Andree můžete napsat na andrea@andreakmentova.cz nebo jí sledovat na FB stránkách Andrea Kmentová - koučka.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů